TR / EN / FR

HABERLER

01.03.2022
Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

01.02.2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenleme ile getirilen değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

A. Ticari Reklamlara ilişkin getirilen düzenlemeler

1. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin (“Yönetmelik”) ticari reklama ilişkin genel esasların düzenlendiği bölümde yer alan ticari reklamın genel ilkelerini sıralayan 5.maddesinin birinci fıkrasının “ğ” bendi kaldırılmıştır. İlgili düzenlemenin kaldırılmasıyla hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ve görüntülerinin ticari reklamlarda kullanılmasının önünde hukuki bir engel kalmamıştır.

2. Yönetmeliğin “Fiyat bilgisi içeren reklamlar” başlıklı 13. maddesine eklenen fıkra ile, hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel verileri analiz edilerek sunulan fiyat kişiselleştirilmiş fiyat olarak tanımlanmıştır ve tüketiciye bu şekilde bir fiyat sunulması durumunda, güncel satış fiyatına ve kişiselleştirilmiş fiyata aynı alanda yer verileceği düzenlenmiştir.

3. Yönetmeliğin “İndirimli satış reklamları” başlıklı 14.maddesinde yapılan değişiklik ile, indirime ilişkin reklamlarda, indirimden önceki 1 aylık zaman dilimindeki en düşük fiyatın da normal satış fiyatıyla birlikte verileceği düzenlenmiştir.  Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde ise bir önceki fiyatın esas alınacağı eklenmiştir.

4. Yönetmeliğin “Finansal hizmetlere ilişkin reklamlar” başlıklı 25.maddesine eklenen fıkra ile, kredi ile satışa sunulan mal ve hizmetlerde; kredinin vadesine, faiz oranına, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine ve geri ödeme koşullarına reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer verileceği düzenlenmiştir.

5. Yönetmeliğin “Reklama ilişkin özel düzenlemesi bulunan mal veya hizmetler” başlıklı 26. maddesinde yapılan değişiklik ile, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösteren biyosidal ürünler, reklama ilişkin özel düzenlemesi bulunan mal ve hizmetler arasına eklenmiştir.

B. İnternet üzerinden yapılan satışlara ilişkin getirilen düzenlemeler

Yönetmeliğin haksız ticari uygulamalarını ele alan Üçüncü Kısmında yer alan “Haksız ticari uygulama yasağı” başlıklı 28. maddeden sonra gelmek üzere;

1. “Sıralama uygulamaları” başlığı ile 28/A maddesi eklenmiştir. Eklenen bu yeni madde ile internet ortamında satışa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarında karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması durumunda, sıralamanın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye aynı alanda yer verileceği ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği açılır ekranda kolayca görünebilecek şekilde yer verileceği düzenlenmiştir. Buna ek olarak reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında da reklam ibaresine yer verilmesi zorunlu kılınmıştır.

2. “Tüketici değerlendirmeleri” başlığı ile 28/B maddesi eklenmiştir. Eklenen bu yeni madde ile, İnternet ortamında, satıcı ve sağlayıcılar ya da bunlar adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları tarafından, tüketicilerin bir mal veya hizmete ya da satıcı veya sağlayıcılara ilişkin değerlendirme yapmasına imkân sağlanması durumunda; değerlendirmelerin sadece ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılmasına izin verileceği düzenlenmiştir.

-  Süre bakımından: Tüketici değerlendirmeleri, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olumlu ya da olumsuz ayrımı yapılmaksızın en az bir yıl süre ile herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre yayınlanacaktır.

- Mağduriyetin giderilmesi bakımından: Değerlendirme yapılan mal veya hizmet ile ilgili yaşanan tüketici mağduriyetinin satıcı veya sağlayıcı tarafından giderildiğinin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından bildirilmesi halinde bu durumun, gerekli doğrulama yapıldıktan sonra ilk değerlendirmeyle aynı yerde gecikmesizin yayınlanacağına ilişkin düzenleme getirilmiştir.

- Doğru olmayan değerlendirmeler bakımından: Satış artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmelerin yapılmasına ya da mal veya hizmeti onaylayan ifadelerin kullanılmasına yönelik gerçek veya tüzel kişiyle anlaşma yapılamayacağı ve hizmet sağlanamayacağı düzenlenmiştir.

3. “Tüketici şikâyetlerinin yayınlamasına ilişkin uygulamalar” başlığı ile 28/C maddesi eklenmiştir. Eklenen bu madde ile, hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara değerlendirmenin yayınlanmasından önce açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için en az 72 saat süre tanınacağı düzenlenmiştir.

C. Aldatıcı ticari uygulamalara ilişkin olarak getirilen düzenleme

Yönetmeliğin “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan “A- Aldatıcı Ticari Uygulamalar” başlıklı bölümüne eklenen iki fıkra ile, "Aldatıcı Ticari Uygulamaları" içeren örnek uygulamalar arasına iki yeni eylem eklenmiştir, bunlar:

  • Teknolojinin gelişmesi ile satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle spor, tiyatro, söyleşi gibi etkinlik biletlerini, belirlenen limitlerin dışında satın alarak tüketicilere yeniden veya daha yüksek fiyatla satışa sunmak,
  • Internet ortamında bir mal veya hizmete ilişkin yönlendirici ara yüz tasarımları, seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen ya da normal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya sağlayıcı lehine değişikliklere yol açmayı hedefleyen yöntemler kullanmaktır.

Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=20435&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor
İnternet sayfamızda yer alan içerikler sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup, hukuki görüş veya tavsiye niteliğinde değildir. İnternet sayfamızda yer alan içerik ve bilgilerin site ziyaretçileri tarafından kullanımı avukat-müvekkil ilişkisi yaratmaz. Daha fazla bilgi için tıklayınız. İnternet sayfamızda sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
KABUL ET