TR / EN / FR

HABERLER

10.03.2021
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayınlandı

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10 Mart 2021 tarihli 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210310-2.htm).

Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 14. maddesinin 2016 yılında tadil edilerek uzaktan çalışmaya dair hükümlerin eklenmesinden bu yana beklenmekte idi.

İş hayatımızda COVID-19 Pandemisi ile iyice yer etmeye başlayan “uzaktan çalışma”, İş Kanunu’nda, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi şeklinde tanımlanmaktadır.

Yönetmelik ile getirilen tanım ile “uzaktan çalışan” ise, iş görme ediminin tamamını veya bir kısmını uzaktan çalışarak yerine getiren işçi şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmelik ile uzaktan çalışma esas ve usullerine dair getirilen yeni düzenlemeler kısaca şu şekildedir:

 • Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır; 
 • Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanır;
 • Uzaktan çalışma için gerekli malzeme ve iş araçlarının işveren tarafından sağlanması esastır;
 • Üretim maliyetlerinin karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilir;
 • Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir;
 • Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenir;
 • Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunludur;
 • İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür;
 • Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz;
 • İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir;
 • İşçi, yazılı olarak uzaktan çalışma yapma talebinde bulunabilir. Bu durumda söz konusu talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir ve talep sonucu otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilir;
 • Uzaktan çalışan işçi yazılı bir talep ile tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir;
 • Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.
Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor
İnternet sayfamızda yer alan içerikler sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup, hukuki görüş veya tavsiye niteliğinde değildir. İnternet sayfamızda yer alan içerik ve bilgilerin site ziyaretçileri tarafından kullanımı avukat-müvekkil ilişkisi yaratmaz. Daha fazla bilgi için tıklayınız. İnternet sayfamızda sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
KABUL ET